AVÍS LEGAL

Esteu visitant la pàgina web titularitat JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. Per poder complir amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us proporcionem la informació corresponent sobre l’ús i la titularitat de la present Web:

Dades d’identificació

Titular: JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L.
Domicili Social: C/ INDUSTRIA, 12, 08186- LLIÇA D’AMUNT (BARCELONA).
CIF: B-61369609
Telèfon: +34 938 415 444
Correu electrònic: jom@jom.es

Inscrita al Registre mercantil de Barcelona Tom 29.847. Foli 0107, Full 162.923, Inc. 1a, Secció General.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web que JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i les activitats del Web.

L’accés i la navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

ESTAMPACIONS METÀL·LIQUES JOM, S.L. pot oferir a través de la pàgina web serveis que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

Utilització de la web

L’usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no fer servir la Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis o impedir un gaudi normal del Web per altres Usuaris.

L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la web.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. o de tercers.

L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que s’hi ofereixen.

S’entén que l’accés o la utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. tingui publicades en el moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.

Accés a la web y contrasenyes

Si per a la utilització d’un servei a la web, l’usuari hagués de procedir al registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si a conseqüència del registre, es dotarà l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador o contrasenyes subministrades.

L’usuari està obligat a notificar de forma immediata a JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a cancel·lar-la immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats.

Modificació de les condicions de l’Avís Legal

JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar la Web i el present Avís Legal.

Limitació de garantíes y responsabilitats

JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Web. En qualsevol cas, JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Web, sempre que no li siguin imputables.

JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen a JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. o, si escau, a terceres persones, a els qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres fins.

JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, cas en què JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. no es fa responsable d’aquests continguts ni de totes les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud o la correcció d’aquests.

Enllaços de tercers

En cas que a la Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda al capdavant de els hipervincles o altres llocs d’Internet.

Aquests enllaços només es proporcionen per informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L.

Protecció de dades personals

JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L.. adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemats i els riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb allò establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Preguem que llegiu atentament els textos legals, en particular la nostra Política de Privadesa, abans de facilitar les vostres dades de caràcter personal.

Llei i jurisdicció

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació del present Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran de l’assumpte, són els que disposi la normativa legal aplicable.

En cas que es tracti d’una empresa, les dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Granollers (Espanya).