POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

• Responsable: JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L.
• Domicili: C/ INDÚSTRIA, 12, 08186- LLIÇA D’AMUNT (BARCELONA).
• CIF: B-61369609
• Telèfon: +34 938 415 444
• Correu electrònic: jom@jom.es

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTADES

 

Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

 

Clients: Tractarem les seves dades personals amb les finalitats següents: manteniment i gestió de la relació contractual i precontractual. Enviament de comunicacions sobre informació comercial o esdeveniments per mitjans electrònics que puguin resultar del vostre interès.

 

Proveïdors: Tractarem les seves dades personals amb les finalitats següents: manteniment i gestió de la relació contractual i precontractual. Enviament de comunicacions sobre informació comercial o esdeveniments per mitjans electrònics que puguin resultar del vostre interès.

 

Contactes de la web o del correu electrònic: Tractarem les vostres dades personals amb les finalitats següents: Contestar les vostres consultes, sol·licituds o peticions. Gestionar el servei sol·licitat, contestar-ne la sol·licitud, o tramitar-ne la petició.

 

Sol·licitants d’ocupació: Tractarem les seves dades personals amb les finalitats següents: Organització de processos de selecció i contractació de personal. Citar-lo per a entrevistes de treball i avaluació de la seva candidatura. En el cas de facilitar-ne el consentiment, podrem mantenir el seu CV per fer-lo partícip en nous processos de selecció.

 

Seguidors a xarxes socials: Per facilitar el fer-se seguidor dels nostres perfils a les xarxes socials que enllacen a la nostra web.

 

Quines categories de dades tractem?

 

Atenent les finalitats abans esmentades, JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. tracta les següents categories de dades:

 

• Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal, telèfon.
• Dades acadèmiques i professionals el cas dels processos de selecció.
• Metadades de comunicacions electròniques i arxius adjunts.
• Dades d’informació comercial.
• Dades econòmiques, o financeres, bancàries.

 

Les dades personals sol·licitades són obligatòries, de manera que la negativa a subministrar-les suposarà impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats o de la sol·licitud realitzada.

 

L’usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-vos la informació continguda en aquesta clàusula, eximint JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Això no obstant, JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. podrà dur a terme verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

Quant de temps conservarem les vostres dades?

 

JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits o mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas que sigui necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

 

En el cas de les dades que ens faciliti en relació amb les ofertes de feina en què es vulgui subscriure, seran conservades durant un any, des de la data de la darrera actualització. Transcorregut aquest període, sense que hagin estat actualitzades, les dades seran suprimides, llevat que ens indiqui el contrari.

 

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les vostres dades?

 

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privadesa JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. duu a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 

COMUNICACIONS DE DADES

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. informa a l’usuari que les seves dades podran ser comunicades a terceres entitats amb la finalitat de poder atendre les seves sol·licituds, gestionar els serveis que presta i informar-vos sobre serveis, i notícies relacionades amb la nostra activitat professional. Però en cap cas les vostres dades seran cedides a tercers.

 

Addicionalment, us informem que determinades dades, en el marc de la normativa vigent o de la relació contractual que mantingui amb JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. , pot ser comunicats a:

 

• Administracions públiques amb competència als sectors d’activitat de JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L., quan així ho estableixi la normativa vigent.
• Les forces i els cossos de seguretat de l’Estat en virtut del que estableix la Llei.
• Els bancs i les entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.
• Altres professionals o entitats, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

 

Amb caràcter general no fem transferències internacionals de dades.

 

LEGITIMACIÓ

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

La legitimació per part de JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. per dur a terme el tractament de les vostres dades es basa en les següents:

 

• El consentiment de l’interessat, sol·licitat per al cas concret.
• La gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents per la pròpia execució del contracte.
• En el tractament de les dades per tal de remetre butlletins electrònics sobre serveis i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, l’interès legítim de JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. o bé al propi consentiment de l’usuari.
• El compliment de les diferents obligacions legals per part de JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. DRETS DELS USUARIS

 

Quins drets té l’interessat?

 

Podeu enviar-nos un escrit a JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. a, C/ INDÚSTRIA, 12, 08186- LLIÇA D’AMUNT (BARCELONA) o a través de l’adreça de correu electrònic jom@jom.es. En qualsevol moment i de manera gratuïta, acreditant la seva identitat mitjançant DNI o equivalent, podrà exercir els drets següents:

 

• Revocar els consentiments atorgats.
• Obtenir confirmació sobre si a JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. s’estan tractant dades personals que el concerneixen o no.
• Accedir a les vostres dades personals.
• Rectificar les dades inexactes o incomplets.
• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
• Obtenir de JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. la limitació del tractament de les dades.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
• Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
• Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.agpd.es quan l’interessat consideri que JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

 

Des de JOM METAL PARTS MANUFACTURING, S.L. Estem compromesos amb el compliment normatiu i el respecte dels drets dels usuaris, així com el respecte a la seva privadesa, per la qual cosa si teniu algun dubte respecte a com tractem les vostres dades personals, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través de jom@jom.es

 

CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

 

Marcant les caselles d’acceptació obligatòries de la nostra i l’entrada de dades als camps dels nostres formularis, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les vostres dades són necessàries per atendre la vostra petició, declarant haver estat informat sobre la protecció de dades de caràcter personal, i per tant consentint el tractament de les seves dades en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa.

 

ES POT MODIFICAR AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

 

Sí, aquesta política de privadesa es pot actualitzar per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisis periòdicament. La darrera actualització és de febrer de 2023.